CONTACTE

Ompli el formulari que figura a continuació per tal de poder atendre correctament els seus suggeriments o consultes i poder-li donar reposta.

Nom:* DNI:
Cognoms:* Població:
Domicili: Codi postal:
Email:* Telèfon:
Assumpte:
Missatge:
Introduïu el text de la imatge:
Texte a identificar
Enviar »
He llegit i accepto que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades s'obtenen per enviar-li la informació sol·licitada i seran incorporats a un fitxer per remetre-li informació sobre productes i serveis de Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, així com de les restants societats del Grup Caixa d'Enginyers, autoritzant vostè la comunicació de les seves dades a les entitats esmentades per a aquestes finalitats. Pot consultar quines són aquestes societats a través de la pàgina web de Caixa d'Enginyers, www.caixa-enginyers.com, a l'apartat d'Avís legal | Dades d'identificació. Vostè es dóna per informat d'allò disposat en l'art. 27 LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.
El responsable del fitxer és Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, amb domicili a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona, on es podrà dirigir per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.