CONTACTE

Ompli el formulari que figura a continuació per tal de poder atendre correctament els seus suggeriments o consultes i poder-li donar reposta.

Nom:* DNI:
Cognoms:* Població:
Domicili: Codi postal:
Email:* Telèfon:
Assumpte:
Missatge:
Introduïu el text de la imatge:
Texte a identificar
Enviar »
He llegit i accepto que, de conformitat amb el que preveu la normativa europea de protecció de dades, l'informem que Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. De Crèdit, com a Responsable del tractament de les seves dades personals, amb domicili social al c / Via Laietana, nom. 39, 08003 de Barcelona, tractarà les seves dades personals amb l'única finalitat la registrada en el document de tractament de dades personals que pots trobar en el tauler d’anuncis de la web de Caixa d’Enginyers.
En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació amb les seves dades personals, així com retirar el consentiment prestat, sense efectes retroactius, dirigint una comunicació escrita al domicili social de Caixa d'Enginyers a la següent adreça: dpo@caixa-enginyers.com, indicant sol•licitud, nom, cognoms i DNI. L'exercici d'aquests drets és gratuït.