Memoria Social

La Fundació és l'expressió de la vocació de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa d'Enginyers i, en particular, del seu compromís amb la millora dels grups d'interès en què desenvolupa la seva activitat.

Responsabilitat i compromís que compten amb una dilatada trajectòria.

 
 
 
 
Memòria Fundació Caixa d'Enginyers 2013

Seguim incrementant el volum de projectes que realitza la Fundació sempre sota els permisos de les 5 línies d'actuació: Excel·lència professional (beques i premis); ecologia i medi-ambient; el món de la enginyeria; reinserció laboral i cultura i esport.

Qualsevol projecte, que compleixi com a mínim una línia d'actuació, a qualsevol lloc del nostre país té cabuda en la Fundació.

Cap destacar com a novetat d'aquest any la línia interna de realització de projectes, com per exemple els cursos de Formació Caixa d'Enginyers, gratuïts per els nostres socis i amb prioritat d'accés per aquells que estan en situació d'aturat. També la posta en marxa del Programa Superior Universitari en Emprenedoria Caixa d'Enginyers, on 20 socis podran accedir de forma gratuïta. Una altre iniciativa son els premis a empreses "start-up", en el seu primer any de vida amb projectes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació. Una altre novetat es la Beca Caixa d'Enginyers a un estudiant que amb un exemple acadèmic i personal sigui un model a seguir per altres joves.

Per últim, voldríem destacar el concurs "d'Idees innovadores per el progrés" on es van presentar 219 projectes de ciència, tecnologia e innovació dels quals, els 25 finalistes apareixeran publicats en un llibre que s'està editant actualment.

 
Memòria Fundació Caixa d'Enginyers 2012

La vinculació amb el col·lectiu dels enginyers, el compromís amb el desenvolupament global de la societat, la inclusió laboral dels col·lectius més afectats per la desocupació i la vocació mediambiental en benefici de la sostenibilitat del nostre planeta són els vectors que guien les activitats de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Oferim el màxim suport a l'àmbit de l'enginyeria, promocionem les seves múltiples vessants en l'entorn social i acompanyem als actuals i futurs professionals per atendre les seves necessitats específiques.

Prevalem el retorn social perquè el conjunt d'activitats que desenvolupen en coherència amb els valors de l'Entitat reverteixin en la societat.

Ens preocupa la salvaguarda del medi ambient en benefici de la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament comunitari.

Ens impliquem en la reinserció laboral dels socis i dels joves a través del desenvolupament i implantació d'accions que minimitzin el problema de la desocupació.

 
Memòria Fundació Caixa d'Enginyers 2011

Les aportacions més importants que es fan a través de la Fundació Caixa d'Enginyers se centren en la promoció d'enginyeria en l'entorn social, promoció de la cultura i l'educació, així com en contribuir al foment del talent i l'excel·lència.

L'objectiu de les nostres accions de responsabilitat social és desplegar el nostre negoci en el marc d'una relació constructiva amb la societat, en la qual ens distingim per acompanyar el desenvolupament de l'entorn social i la millora contínua de la qualitat de vida de les persones amb qui vivim.

En aquest informe trobareu com la Fundació Caixa d'Enginyers treballa la responsabilitat social, així com el detall de les activitats que realitza amb diferents institucions