La Fundació és expressió de la vocació de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa d'Enginyers i en particular, del seu compromís amb la millora dels Grups d'Interès en què desenvolupa la seva activitat.

Volem ser una Entitat que contribueixi al desenvolupament social, econòmic i cultural del seus socis i de la societat a través del nostre compromís amb el desenvolupament dels professionals.