Cada euro que destina la Fundació a projectes socials multiplica per 3 el seu valor

 

 

La Fundació Caixa d'Enginyers ha realitzat un estudi per calcular l'impacte social de cada un dels projectes que ha donat suport en l'any 2017, seguint l'enfocament d'Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia, utilitzat per analitzar el progrés social i desenvolupament humà de tots els països del món.

La metodologia seguida per arribar a aquesta conclusió ha estat analitzar cadascun dels projectes identificant els elements del marc lògic (problemes que resolen, activitats desenvolupades, persones beneficiades, etc) i amb aquests outputs valorar econòmicament, a través d'un complex algoritme, el retorn social de cada un d'ells.

Posant en conjunt els resultats obtinguts podem afirmar que el valor social generat per la Fundació el 2017 triplica la inversió monetària realitzada.