Òrgans de govern

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació Caixa d'Enginyers i li correspon complir amb els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, d'acord amb els Estatuts i la llei aplicable.

 

President
Sr. José Oriol Sala Arlandis

Vicepresidente
Sr. Manuel Bertran Mariné

Secretari
Sr. Félix Masjuán Teixidó

Patrons

Sra. Carme Botifoll Alegre
Sr. José María Bueno Lidón
Sr. Benjamín Manuel Calvo Pérez
Sra. Josefina Cambra Giné
Sr. Joan Cavallé Miranda
Sr. Salvador Domingo Comeche
Sr. Ramón Ferrer Canela
Sr. José Antonio Galdón Ruíz
Sr. Pedro Hernández del Santo
Sr. Miguel Ángel Iriberri Vega
Sr. Augusto Rafael Bou Camps
Sr. Pedro Marín Giménez
Sr. Josep M. Muxí Comellas
Sr. José Miguel Muñoz Veiga
Sr. David Parcerisas Vázquez
Sr. José María Pera Abadía
Sr. Jaime Roure Pagés
Sr. Antonio Santamans Olivé
Sr. Joan Vallvé Ribera
Sr. Ignasi Vinuesa Gimeno