Programes propis de la Fundació Caixa d'Enginyers

 

A més de teixir aliances amb organitzacions acadèmiques, associacions i organitzacions del tercer sector, la Fundació Caixa Enginyers és la promotora d'activitats amb l'objectiu de potenciar l'emprenedoria, la formació i reinserció laboral i la divulgació de coneixement en l'àmbit financer. Tots aquests projectes es duen a terme amb la intenció d'oferir als socis de Caixa d'Enginyers i la societat en general eines per al seu desenvolupament.