Presentació

La Fundació Caixa d'Enginyers és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, que neix amb la voluntat de desenvolupar un compromís amb la societat i de gestionar aquells recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats per al foment d'una societat més justa i cohesionada.

 

Què fem?

Les línies d'acció prioritàries són aquelles actuacions que suposen una millora de la qualitat de vida i el benestar, que faciliten la reinserció social i laboral de les persones, que protegeixen el medi natural i que fomenten la innovació, la formació i l'excel·lència professional.