MISSIÓ

La Fundació Caixa d'Enginyers treballa en les següents línies d'actuació:

 • La difusió i la promoció dels principis i els valors cooperatius i de les relacions intercooperatives.
 • El suport a la formació acadèmica i al desenvolupament professional.
 • El foment d'activitats de recerca que contribueixin a perfeccionar la formació laboral i empresarial.
 • La protecció mediambiental i la millora de la qualitat de vida.
 • La integració social de les persones en risc d'exclusió.
 • El voluntariat com a eina d'ajut i cooperació assistencial.

 

ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

 • Recerca i foment de tots els mitjans que contribueixin a millorar la formació laboral, professional, empresarial, la qualitat de vida i el medi ambient.
 • La formació i educació en els principis i valors cooperatius i la promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció, foment, desenvolupament, execució i finançament d'obres socials.
 • L'atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, psíquiques o de malaltia.
 • L'organització de cursos, conferències, congressos, sessions d'estudi i de recerca i altres actes similars sobre temes que tinguin a veure amb les activitats i objectius de la Fundació.
 • Finançar, preparar, editar i divulgar publicacions i estudis relacionats amb les Finalitats Fundacionals.
 • Premis de fi de carrera, així com ajudes en l'elaboració de tesis doctorals gràcies als acords que tenim amb Institucions i Universitats.
 • La concessió de premis a les persones, organitzacions i institucions que hagin destacat en el món cultural, social, professional i cooperatiu.
 • La realització de donacions, així com la concessió de bestretes i promocions a persones i entitats.