Missió

Aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant l'establiment de relacions basades en l'ètica, el compromís i la confiança.

 

Visió

Ser la referència dels nostres socis i construir, mitjançant la nostra iniciativa, una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

 

Valors

Compromís amb les persones. Iniciativa i vocació de servei en benefici dels que són la nostra raó de ser: els socis, els col·laboradors i la societat en conjunt. Integritat. Ser fidels als nostres principis i actuar de forma honesta, transparent i professional. Sensibilitat social. Orientació a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la sostenibilitat mediambiental. Cooperació. El cooperativisme i l'excel·lència com a factors determinants per al desenvolupament integral dels nostres col·lectius. Proximitat. La proximitat física i emocional ens permet oferir un tracte personalitzat per conèixer millor les necessitats dels nostres socis i oferir les respostes més adequades per a cada cas.

Consultar estatuts de la Fundació Caixa d'Enginyers